Zoek niet verder

Groen

Goede Vrijdag 2019

21 April - Br Stephan Vuyk PASEN
Van harte welkom op de site van de Evangelische Maranatha Gemeente te Beverwijk/Heemskerk.
Wij zijn een groep gelovigen die elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur rondom het Woord samenkomen,
waarin datzelfde Woord centraal staat in de dienst.

Wie zijn wij:


De Evangelische Maranatha Gemeente is ontstaan uit een groep evangelische christenen, die al enige jaren bij elkaar kwam voor Bijbelstudies. In september 1990 werd het verlangen om samen een nieuwe evangelische gemeente te starten werkelijkheid, doordat men de mogelijkheid kreeg om het gebouw van de Beverwijkse Harmonie Kapel te huren aan de Groenelaan 74 te Beverwijk. Sindsdien worden de zondagse samenkomsten daar gehouden.
De kerngroep bestaat uit christenen, die het Woord van God, de Bijbel, serieus nemen.
De leeftijd van de bezoekers van onze wekelijkse samenkomsten varieert van 0 tot 80+.
De gemeente ontleent haar bestaansrecht aan en in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Zij aanvaardt de Bijbel als het geïnspireerde en volledige Woord van God.


Brood en Wijn:


Elke 2e zondag van de maand vieren wij Avondmaal, oftewel Brood en Wijn.
Wij gedenken daarbij niet het lijden en sterven van de Here Jezus, maar wij vieren het Leven, dat de Here Jezus Christus tot stand bracht in Zijn opstanding.
Zo leert 1Kor.10:16 dat de wijn en het brood gemeenschap inhouden met het bloed, c.q. het lichaam van Christus. Bloed is in de Bijbel de uitbeelding van leven, in dit geval Goddelijk Leven, het Leven namelijk van de opgestane Zoon van God, de Heer Jezus Christus en de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Het brood is één en daarom zijn de gelovigen, die velen zijn, één lichaam, want wij hebben allen deel aan het ene brood, zegt vers 17.
Een ieder die zich het eigendom weet van de Here Jezus Christus is daarom van harte uitgenodigd deel te hebben aan Brood en Wijn.

Agenda

21 April - Br Stephan Vuyk PASEN
28 April - Br Jaco van t Sant
05 Mei - Br Ab Klein Haneveld

Contact Informatie

Adres:
BHK gebouw
Groenelaan 74
1942 EH Beverwijk

E-mail info@emgemeente.nl