Zondagschool

Elke zondagochtend vindt er een kinderdienst plaats. In deze samenkomsten leren de kinderen spelenderwijs God en Zijn Woord kennen.

Er wordt eerst gezamenlijk begonnen met het zingen van liederen in de BHK. Tegen het einde van de zangdienst maken de kinderen zich klaar om naar het zondagsschoolgebouwtje te wandelen. Dit ligt op 5 minuten loopafstand van de BHK. Hier gaan we samen bidden, luisteren naar een Bijbelverhaal, zingen en een werkje maken. Er wordt tijdens de kinderdiensten gewerkt met thema’s. Enkele voorbeelden zijn ‘de schepping’, ‘Mozes’ en ‘het leven van Jezus’.

Er worden zowel theoretische als praktische lessen meegegeven. Onder theoretische lessen verstaan we het meegeven van kennis over God, de Heere Jezus Christus en de Bijbel. Als praktische lessen willen we de kinderen meegeven hoe ze in het dagelijkse leven het geloof kunnen uiten, dat ze onder alle omstandigheden op de Heer kunnen vertrouwen en dat ze alles met de Heer kunnen delen. 

Aan het einde van de kinderdienst krijgen de kinderen de gemaakte werkjes mee naar huis, om aan de hand van de werkjes ook thuis te kunnen laten zien, wat zij hebben ontdekt over de Heer.

Agenda

21 April - Br Stephan Vuyk PASEN
28 April - Br Jaco van t Sant
05 Mei - Br Ab Klein Haneveld

Contact Informatie

Adres:
BHK gebouw
Groenelaan 74
1942 EH Beverwijk

E-mail info@emgemeente.nl